+33 146 22 31 05
    

Fransk profil

På « fransk profil » utforskar man den franska kulturen runt olika teman. I år har vi bestämt att arbeta med temat ” Les arrondissements de Paris.” Eleverna har fått välja var sitt arrondissemang och tagit reda på fakta på nätet. Sedan har vi tillsammans besökt...

read more

Fäktning

Mellanstadiet och högstadiet fick prova på en fäktningslektion med den trefaldige OS bronsmedaljören Patrick Groc.  Efter en uppvärmning och träning i olika moment fick eleverna i full mundering med såväl hjälm som svärd (dock i plast) fäktas mot varandra. Flera av...

read more

Globala målen

4-6:an, högstadiet och kursen samhällsklass 1 på gymnasiet har arbetat med ett gemensamt projekt under några veckor: Vår stad 2030, där eleverna har fått komma med förslag på en hållbar framtid i staden. Hur ser det ut i staden? Hur bor och lever vi år 2030? De har...

read more

Värdegrund

Marina ger alla grupper olika värdegrundsord under läsåret. Det första var ”jämställdhet” som redovisades i slutet av november. Mellanstadiet visade en film de hade gjort med intervjuer. F-3 hade tillverkat en fin plansch och förskolan visade upp sitt collage med...

read more

Yrkesvecka på högstadiet

Under vecka 43 fokuserade högstadiet på frågor kring studie- och yrkesorientering. Eleverna fick träffa yrkesverksamma som berättade om sina tidigare studier och sina arbeten. Vi gjorde också studiebesök hos en designer och fick där se hur det kan fungera i en ateljé...

read more

Globala målen i förskolan

Förskolan arbetar med ett vattenprojekt. Syftet är att ge barnen en förståelse för vad vatten är, tillgång till vatten, vatten i vår närmiljö, i världen o.s.v. Vi gör olika experiment och projekt kring vatten. En utflykt till akvariet i Paris är inplanerad.  ...

read more

Vattenprojekt

F-3 har arbetat med vatten. De har undersökt vilka föremål som flyter resp. sjunker. De har talat om var man kan finna vatten.  De har samlat vattenord, samt talat om livet i havet och vilka konsekvenser det blir om vi förorenar hav och sjöar. Treorna har deltagit i...

read more

Arbete med de Globala målen

Åk 4-6 arbetar med ett vattentema utifrån ett geografiskt perspektiv där de bl.a. jämför hur det är att bo ett land där det inte är självklart med rent dricksvatten, rinnande vatten inomhus och toalett. Vi försöker också ta reda på orsakerna till att det är så...

read more

Hälsoprojekt på gy

Vi har arbetat med tema stress och stresshantering som ett samarbetsprojekt mellan kursen Idrott och hälsa, psykologi och svenska. På våra frivilliga helgaktiviteter har vi erbjudit våra elever att delta i promenader, cross training eller yogapass.    ...

read more

Skolstart 4-6

Skolan är igång igen och för 4-6:ans del har det inneburet mycket nytt, dels har elever slutat och flyttat till Sverige och dels har två nya elever, Astrid i åk 6 och Charlotte i åk 4 börjat. Dessutom har de fått ny lärare. Vi har därför lagt en hel del tid på att...

read more