+33 146 22 31 05

SVENSKA SKOLAN I PARIS

Vi följer svensk läroplan, Lpfö18, Lgr 11 och Gy11, vilket medverkar till att eleverna förbereds för vidare studier vid gymnasie- och högskolor i Sverige. Vi ser till helheten hos eleven och därför är värdegrundsarbetetbetydelsefullt för oss. Vi lägger stor vikt vid formativ undervisning där eleven får regelbunden återkoppling. Svenska skolan i Paris strävar efter delaktighet och dialog där eleverna har möjlighet att påverka sin skolsituation. Föräldrarna är en resurs i verksamheten. Vi har en fransk profil som bl.a. betyder att vi använder Paris som ett autentiskt läromedel . Målet är att ge eleverna en språk- och kulturkompetens. Våra elever har möjligheten till aktiviteter på franska efter skoldagens slut. Förskolan och grundskolan på Médéric erbjuder ekologisk hemlagad mat som ingår i skolavgiften. Gymnasiet på St Dominique erbjuder trerätters lunch. Vi har ett naturligt samarbete med Svenska kyrkan och firar skolstart, Lucia och avslutningar i kyrkan.

PRESENTATION AV SVENSKA SKOLAN I PARIS– verksamheten, skolans planer och mål