(+33) 06 83 81 84 20
    

Ansökan gymnasiet

Vill du ansöka till gymnasiet nästa läsår?

Steg 1: Vänligen ta del av dokumenten under fliken “Information” här nedan.
Ladda även ner dokumenten i fliken “Blanketter att skriva ut och skanna” som ska skannas och skicka per E-post.

Se till att du har följande dokument redo att ladda upp:

  • ett presentationsbrev i formatet word eller pdf
  • ett foto
  • din individuella studieplan (från din nuvarande skola)

Steg 2: Fyll i nedanstående formulär “Ansökan gymnasiet“. Tänk på att delar av detta ansökningsformulär måste fyllas i av vårdnadshavare.

Steg 3: När du blir antagen fyller du i och skickar in formulären i fliken “Efter antagning” nedan.

 

Insändes senast 15 juni om eleven antagits till SSP:

o   BEKRÄFTELSE FRÅN KOMMUNEN ATT SKOLPENGEN MEDSÄNDS

(med elevens namn, personnummer, belopp samt faktureringsadress till kommunen)

o   KOPIOR AV SENASTE BETYG/UTDRAG UR BETYGSKATALOG

o   KURSUTLÅTANDE FÖR EJ AVSLUTADE KURSER (KU)

o   TVÅ PASSFOTON TILL METROKORT

o   KOPIA PÅ ELEVENS PASS

o   KOPIA PÅ OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING