+33 146 22 31 05
Vi välkomnar nordiska och fransk-svenska eleverRegelbundet arbete med värdegrunden
 
Svensk-fransk middag
Naturlig koppling till Frankrike och fransk kultur
Infödd fransk pedagog i bild/slöjd från förskolan
Utomhuspedagogik i förskolan varje förmiddag
Paris i undervisningen
 
Fransk-svensk matlagning
Tonvikt på fri lek, trygghet och social kompetens
Åldersblandade projekt
Friluftsdagar i skogen
Vi gör regelbundna studiebesök
Vasaloppet i Parc Monceau
Hela skolan på skolresa
Samarbete ger trygghet

SVENSKA SKOLAN I PARIS

(nyrenoverade lokaler på Médéric
läsåret 14-15)

Vi följer svensk läroplan, Lpfö 98, Lgr 11 och Gy11, vilket medverkar till att eleverna förbereds för vidare studier vid gymnasie- och högskolor i Sverige. Vi ser till helheten hos eleven och därför är värdegrundsarbetet betydelsefullt för oss. Vi lägger stor vikt vid formativ undervisning där eleven får regelbunden återkoppling. Svenska Skolan i Paris strävar efter delaktighet och dialog där eleverna har möjlighet att påverka sin skolsituation. Föräldrarna är en resurs i verksamheten. Vi har en fransk profil som bl.a. betyder att vi använder Paris som ett autentiskt läromedel . Målet är att ge eleverna en språk- och kulturkompetens. Våra elever har möjligheten till aktiviteter på franska efter skoldagens slut. Förskolan och grundskolan på Médéric erbjuder ekologisk hemlagad mat som ingår i skolavgiften. Gymnasiet på St Dominique erbjuder trerätters lunch. Lunchavgift tillkommer (se gymnasiesidan).
Se vidare: Skolverksamheten på Svenska Skolan i Paris

SENASTE NYTT

Välkomna till SSP:s höstmöte den 17 oktober kl 19 i skolans matsal!

 

 

Jag vill veta mer om

Ditt namn

Din epost

FÖRSKOLAN

På vår förskola arbetar vi enligt den svenska läroplanen. Vi vill omsätta dess mål i praktisk handling genom att bland annat lägga tonvikt på fri lek, trygghet och social kompetens. Eftersom vi arbetar enligt svensk pedagogik blir övergången mellan en förskola i de nordiska länderna och vår förskola inte en så stor omställning för barnet. LÄS MER

GRUNDSKOLAN

Våra elever kommer främst från Sverige men också från de övriga nordiska länderna. Vi har även tvåspråkiga barn från fransk/svenska familjer. Undervisningen är individanpassad och hänsyn tas till varje enskild elevs behov och utvecklingsnivå. Svenska Skolan har små undervisningsgrupper, mellan 10 och 20 elever och det innebär att lärarna får gott om tid för varje elev. LÄS MER

GYMNASIET

Undervisningen på gymnasiet är förlagd till den franska skolan Saint Dominique som ligger väster om Paris centrum, i kommunen Neuilly-sur-Seine. Sedan flera år tillbaka utvecklas samarbetet mycket positivt mellan våra skolor. Ett faddersystem underlättar kontakten vid samarbetet inom de olika ämnena och gemensamma utflykter, resor och övriga gemensamma aktiviteter anordnas under skoltid och fritid. LÄS MER

Jag tycker att det är bra i skolan för jag har fått nya kompisar. Det är kul att ha rast i Parc monceau.

Oliver

Åk 3, Läsåret 15-16