(+46) 06 83 81 84 20
    

  Ansökan

Svenska skolan i Paris drivs som en fristående skola och verksamheten finansieras genom de skolavgifter familjerna betalar och genom stats- och i vissa fall kommunbidrag. Huvudman för skolan är en skolförening där föräldrarna är medlemmar. Beslut om skolavgift inför kommande läsår beslutas vid Svenska skolföreningens årsmöte i slutet av innevarande läsår. 

Förskolan

Avgiften för läsåret 22-23 är 11 426 €. I denna avgift ingår skolluncher, mellanmål, skolmateriel och vissa utflykter. I enstaka fall kan Svenska skolan i Paris ta emot ett förskolebarn på deltid.

Ansökan förskolan 23-24

Avgiften för läsåret 23-24 är 11 770 €. I denna avgift ingår skolluncher, mellanmål, skolmateriel och vissa utflykter. I enstaka fall kan Svenska skolan i Paris ta emot ett förskolebarn på deltid.

 

Förskoleklassen och grundskolan

Avgiften för läsåret 22-23 är 12 921 €. I denna avgift ingår skolluncher, läroböcker, studiebesök och vissa utflykter.

Ansökan förskoleklassen och grundskolan 23-24

Avgiften för läsåret 23-24 är 13 310 €. I denna avgift ingår skolluncher, läroböcker, studiebesök och vissa utflykter.

Registreringsavgift för förskolan och grundskolan: En registreringsavgift på 800€ tillkommer för alla nya elever. Denna avgift återbetalas till familjen om eleven inte kan beredas plats i skolan. Om familjen däremot själv drar tillbaka sin ansökan betalas inte registreringsavgiften tillbaka.

Gymnasiet

Information om ansökan till gymnasiet

Kompletterande svenska

Avgiften för läsåret 23-24 är 520 €. Syskonrabatt ges från andra barnet. För att söka, kontakta oss genom kontaktformuläret eller ring +33 146 22 31 05.
Avgiften för läsåret 23-24 för Lekisgruppen är 360€.