+33 146 22 31 05

Ansökan

Svenska Skolan i Paris drivs som en fristående skola och verksamheten finansieras genom de skolavgifter familjerna betalar och genom stats- och i vissa fall kommunbidrag. Huvudman för skolan är en skolförening där föräldrarna är medlemmar. Beslut om skolavgift inför kommande läsår beslutas vid Svenska Skolföreningens årsmöte i slutet av innevarande läsår. Skolavgiften har höjts med 2 % för läsåret 18-19 och kommer att höjas med 3 % de fyra följande läsåren.

Förskolan

Avgiften för läsåret 18-19 är 10 150 €. I denna avgift ingår skolluncher, mellanmål, skolmateriel och vissa utflykter. I enstaka fall kan Svenska Skolan i Paris ta emot ett förskolebarn på deltid.

Ansökan-Förskolan

Förskoleklassen och grundskolan

Avgiften för läsåret 18-19 är 11 480 €. I denna avgift ingår skolluncher, läroböcker, studiebesök och vissa utflykter.

Ansökan förskoleklassen och grundskolan

Registreringsavgift för förskoleklassen och grundskolan: En registreringsavgift på 800€ tillkommer för alla nya elever. Denna avgift återbetalas till familjen om eleven inte kan beredas plats i skolan. Om familjen däremot själv drar tillbaka sin ansökan betalas inte registreringsavgiften tillbaka.

Gymnasiet

Information om ansökan till gymnasiet

Kompletterande svenska

Avgiften för läsåret 18-19 är 500 €. För att söka, kontakta oss genom kontaktformuläret eller ring +33 146 22 31 05.
Avgiften för läsåret 18-19 för Lekisgruppen är 350€.