(+33) 06 83 81 84 20
    

Ansökan

Svenska skolan i Paris drivs som en fristående skola och verksamheten finansieras genom de skolavgifter familjerna betalar och genom stats- och i vissa fall kommunbidrag. Huvudman för skolan är en skolförening där föräldrarna är medlemmar. Beslut om skolavgift inför kommande läsår beslutas vid Svenska skolföreningens årsmöte i slutet av innevarande läsår.

Ansökningsblankett

 

 

Information om skolavgift – förskola, förskoleklass, grundskola

 

 

Skolavgiften betalas vid ett tillfälle per läsår för företag och två tillfällen per läsår för privatpersoner – i början av augusti för höstterminen och i början av januari månad för vårterminen. En elev som börjar efter den 31 oktober eller efter den 31 mars betalar halv terminsavgift.

 

Alla avgifter skall vara betalda före terminsstart.

Betalda termins-/årsavgifter återbetalas inte.

Elev som inte betalat skolavgift riskerar avstängning från SSP.

Skolan reserverar sig rätten att fakturera dröjsmålsränta i fall av sen betalning.

Skolavgiften täcker:

 • Undervisning enligt skolans klasschema
 • Läromedel och skriv- och ritmateriel
 • Ekologisk, tillagad, lunch
 • Utflykter
 • En skolresa/läsår
 • Studiebesök/teaterbesök
 • En hälsokontroll/läsår för åk 2, 5 och 8 
 • Intensivfranska vid behov i skolstarten

Skolavgiften täcker inte:

 • Extraordinära stödåtgärder
 • Skador som eleven orsakar på skolan eller skolans materiel som inte täcks av skolans försäkring
 • Eftermiddagsaktiviteter
 • Transport till och från skolan
 • Mellanmål för barn som går på eftermiddagsaktiviteter. Detta mellanmål ingår i avgiften för eftermiddagsaktiviteterna.

 

Registreringsavgift – förskola, förskoleklass, grundskola

En registreringsavgift på 800€/elev tillkommer. Denna avgift återbetalas till familjen om eleven inte kan beredas plats i skolan. Om familjen däremot själv drar tillbaka sin ansökan betalas inte registreringsavgiften tillbaka.

 

 

Skolavgift – förskola

Skolavgift förskola – läsåret 2023-2024

 För privatpersoner:

Höstterminen 2023 : 5 297 €

Vårterminen 2024 : 6 473 €

För företag:

Läsåret 2023-2024 : 13 140 €

Endast i särskilda fall kan Svenska skolan i Paris ta emot ett förskolebarn på deltid.

—-

Skolavgift förskola – läsåret 2024-2025

 För privatpersoner:

Höstterminen 2024 : 5 455 €

Vårterminen 2025 : 6 667 €

För företag:

Läsåret 2024-2025 : 13 543 €

 

Skolavgift – förskoleklass och grundskola

Skolavgift förskoleklass och grundskola – läsåret 2023-2024

För privatpersoner:

Höstterminen 2023 : 5 990 €

Vårterminen 2024 : 7 320 €

För företag:

Läsåret 2023-2024 : 14 860 €

—-

Skolavgift förskoleklass och grundskola – läsåret 2024-2025

För privatpersoner:

Höstterminen 2024: 6 169 €

Vårterminen 2025 : 7 539

För företag:

Läsåret 2024-2025 : 15 764 €

 

 

Gymnasiet

Information om ansökan till gymnasiet

 

Eftermiddagsaktiviteter

Avgiften för läsåret 23-24 är 350 € per termin. Avgiften betalas i början av läsåret och återbetalas inte vid avhopp

 

Kompletterande svenska

Avgiften för läsåret 23-24 är 520 €. Syskonrabatt ges från andra barnet. För att söka, kontakta oss genom kontaktformuläret eller ring +33 146 22 31 05.

Lekisgrupp

Avgiften för läsåret 23-24 för Lekisgruppen är 360€.