(+33) 06 83 81 84 20
    

Vision & Styrdokument

Svenska skolan i Paris arbetar i enlighet med svenska läroplaner och ämnesplaner. Skolan har också lokala planer som utvärderas och revideras varje läsår.

Vision

Varje pedagog strävar efter att eleven ska nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid formativ undervisning där eleven får regelbunden återkoppling. Svenska Skolan i Paris förenar hög kvalitet med lustfyllt lärande, vilket borgar för goda resultat.

Vi strävar efter delaktighet och dialog på olika plan. Eleverna har möjlighet att påverka sin skolsituation och föräldrarna är en resurs i verksamheten för oss. Genom olika samverkansgrupper känner personalen att de kan påverka olika beslut.

Svenska skolan i Paris har en fransk profil vilket innebär att franska språket och kulturen är närvarande på olika sätt i verksamheten. Målet med vår profil är att ge eleverna en språk- och kulturkompetens. Man läser mer franska än i Sverige på alla stadier och man använder Paris som ett autentiskt läromedel.

Med god förankring i rådande styrdokument och skolforskning arbetar våra pedagoger för en hög kvalitet i undervisningen. Det kollegiala lärandet inom skolan är en del av lärarnas kompetensutveckling. Där utvecklas undervisningsmetoder och tid ges till reflektion och analys med syfte att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin utveckling.

 

Länkar styrdokument

Läroplan för förskolan, grundskolan och gymnasiet