(+33) 06 83 81 84 20
    

Föräldragruppen

Föräldragruppens huvudsakliga syfte är att bidra till samverkan och gemensam trevnad mellan hem och skola genom regelbundna möten med rektor samt att under läsåret arrangera eller medverka vid ett antal sociala aktiviteter, såsom lucia- och sommaravslutningar, ordna disco för barnen m m.

Till föräldragruppen kan du som förälder vända dig om du har frågor som rör skolan och som du vill att vi lyfter. 

Ansvariga för föräldragruppen:

May-Linn Sognebro Aasen

Ulrika Toft Hansen

Maria Lejman

Linda Joensen

Sandra Palicka