+33 146 22 31 05

Föräldragruppen

Föräldragruppens huvudsakliga syfte är att bidra till samverkan och gemensam trevnad mellan hem och skola genom regelbundna möten med rektor samt att under läsåret arrangera eller medverka vid ett antal sociala aktiviteter, såsom lucia- och sommaravslutningar, ordna disco för barnen m m.

Till föräldragruppen kan du som förälder vända dig om du har frågor som rör skolan och som du vill att vi lyfter. Gruppen består av en till två föräldrarepresentanter per verksamhet samt rektor och har möten cirka 1 gång/månad.

Föräldragruppen består idag av:

Ebba Vassallo Ankarcrona
May-Linn Sognebro Aasen
Line Skatvold Eide
Vera Näsström
Ulrika Kyaga
Karin Hanstad
Pernilla Ahlsén
Henrik Sandell