+33 146 22 31 05
Kreativa helgaktiviteter i Paris
Naturlig koppling till Frankrike och fransk kultur
Infödd fransk pedagog i bild/slöjd
Utomhuspedagogik i förskolan varje förmiddag
Paris i undervisningen
Tonvikt på fri lek, trygghet och social kompetens
Åldersblandade projekt
Vattentema
Vi gör regelbundna studiebesök
Vasaloppet i Parc Monceau
Hela skolan har friluftsdag
Fransk profil

Följ oss i sociala medier!

Facebook gymnasiet
Facebook för- och grundskolan
Instagram

SVENSKA SKOLAN I PARIS

Vi följer svensk läroplan, Lpfö18, Lgr 11 och Gy11, vilket medverkar till att eleverna förbereds för vidare studier vid gymnasie- och högskolor i Sverige. Vi ser till helheten hos eleven och därför är värdegrundsarbetet betydelsefullt för oss. Vi lägger stor vikt vid formativ undervisning där eleven får regelbunden återkoppling. Svenska skolan i Paris strävar efter delaktighet och dialog där eleverna har möjlighet att påverka sin skolsituation. Föräldrarna är en resurs i verksamheten. Vi har en fransk profil som bl.a. betyder att vi använder Paris som ett autentiskt läromedel . Målet är att ge eleverna en språk- och kulturkompetens. Våra elever har möjligheten till aktiviteter på franska efter skoldagens slut. Förskolan och grundskolan på Médéric erbjuder ekologisk hemlagad mat som ingår i skolavgiften. Gymnasiet på St Dominique erbjuder trerätters lunch. Vi har ett naturligt samarbete med Svenska kyrkan och firar skolstart, Lucia och avslutningar i kyrkan.

PRESENTATION AV SVENSKA SKOLAN I PARIS – verksamheten, skolans planer och mål

SENASTE NYTT

Välkommen elever och föräldrar till informationsmöte via zoom om ett gymnasieår på Svenska skolan i Paris!

Anmäl dig här

Bienvenue till en trygg utmaning!
“Ni kommer alltid ha Paris!”

 


Här är vår nya logga!
Från och med nu känner ni igen Svenska skolan i Paris så här!
Vi fortsätter med att utveckla vår hemsida.

 

 

Eleverna på mellanstadiet tycker …

FÖRSKOLAN

På vår förskola arbetar vi enligt den svenska läroplanen. Vi vill omsätta dess mål i praktisk handling genom att bland annat lägga tonvikt på fri lek, trygghet och social kompetens. Eftersom vi arbetar enligt svensk pedagogik blir övergången mellan en förskola i de nordiska länderna och vår förskola inte en så stor omställning för barnet.

LÄS MER

GRUNDSKOLAN

Våra elever kommer främst från Sverige men också från de övriga nordiska länderna. Vi har även tvåspråkiga barn från fransk/svenska familjer. Undervisningen är individanpassad och hänsyn tas till varje enskild elevs behov och utvecklingsnivå. Svenska Skolan har små undervisningsgrupper, mellan 10 och 20 elever och det innebär att lärarna får gott om tid för varje elev. LÄS MER

GYMNASIET

Undervisningen på gymnasiet är förlagd till den franska skolan Saint Dominique som ligger väster om Paris centrum, i kommunen Neuilly-sur-Seine. Sedan flera år tillbaka utvecklas samarbetet mycket positivt mellan våra skolor. Ett faddersystem underlättar kontakten vid samarbetet inom de olika ämnena och gemensamma utflykter, resor och övriga gemensamma aktiviteter anordnas under skoltid och fritid. LÄS MER