+33 146 22 31 05

Vi välkomnar nordiska och fransk-svenska eleverRegelbundet arbete med värdegrunden

Svensk-fransk middag

Naturlig koppling till Frankrike och fransk kultur

Infödd fransk pedagog i bild/slöjd från förskolan

Utomhuspedagogik i förskolan varje förmiddag

Paris i undervisningen

 

Fransk-svensk matlagning

Tonvikt på fri lek, trygghet och social kompetens

Åldersblandade projekt

Nära till fina sportslingor

Vi gör regelbundna studiebesök

Vasaloppet i Parc Monceau

Hela skolan har friluftsdag

Samarbete ger trygghet

SVENSKA SKOLAN I PARIS

Vi följer svensk läroplan, Lpfö 98, Lgr 11 och Gy11, vilket medverkar till att eleverna förbereds för vidare studier vid gymnasie- och högskolor i Sverige. Vi ser till helheten hos eleven och därför är värdegrundsarbetet betydelsefullt för oss. Vi lägger stor vikt vid formativ undervisning där eleven får regelbunden återkoppling. Svenska Skolan i Paris strävar efter delaktighet och dialog där eleverna har möjlighet att påverka sin skolsituation. Föräldrarna är en resurs i verksamheten. Vi har en fransk profil som bl.a. betyder att vi använder Paris som ett autentiskt läromedel . Målet är att ge eleverna en språk- och kulturkompetens. Våra elever har möjligheten till aktiviteter på franska efter skoldagens slut. Förskolan och grundskolan på Médéric erbjuder ekologisk hemlagad mat som ingår i skolavgiften. Gymnasiet på St Dominique erbjuder trerätters lunch. Lunchavgift tillkommer (se gymnasiesidan). Vi har ett naturligt samarbete med Svenska kyrkan och firar skolstart, Lucia och avslutningar i kyrkan.
Se vidare: Skolverksamheten på Svenska Skolan i Paris

SENASTE NYTT

Svenska Skolans gymnasium söker värdfamiljsansvarig på halvid.
Du bör vara tvåspråkig svenska-franska, ha god kännedom om
ländernas kulturkoder, vara lösningsinriktad och tycka om att ha
kontakt med ungdomar!
Intresse med cv skickas till: gymnasiet@svenskaskolanparis.com

Varmt välkomna till skolans första föreningsmöte!
Torsdagen den 26 oktober kl 19-21 i skolans matsal

I Lekisgruppen finns det några enstaka platser kvar!
Vi träffas på onsdagar kl 13.30-14.30 på 9 rue Médéric
Se information

Jag vill veta mer om

Ditt namn

Din epost

FÖRSKOLAN

På vår förskola arbetar vi enligt den svenska läroplanen. Vi vill omsätta dess mål i praktisk handling genom att bland annat lägga tonvikt på fri lek, trygghet och social kompetens. Eftersom vi arbetar enligt svensk pedagogik blir övergången mellan en förskola i de nordiska länderna och vår förskola inte en så stor omställning för barnet. LÄS MER

GRUNDSKOLAN

Våra elever kommer främst från Sverige men också från de övriga nordiska länderna. Vi har även tvåspråkiga barn från fransk/svenska familjer. Undervisningen är individanpassad och hänsyn tas till varje enskild elevs behov och utvecklingsnivå. Svenska Skolan har små undervisningsgrupper, mellan 10 och 20 elever och det innebär att lärarna får gott om tid för varje elev. LÄS MER

GYMNASIET

Undervisningen på gymnasiet är förlagd till den franska skolan Saint Dominique som ligger väster om Paris centrum, i kommunen Neuilly-sur-Seine. Sedan flera år tillbaka utvecklas samarbetet mycket positivt mellan våra skolor. Ett faddersystem underlättar kontakten vid samarbetet inom de olika ämnena och gemensamma utflykter, resor och övriga gemensamma aktiviteter anordnas under skoltid och fritid. LÄS MER

Det positiva med Svenska Skolan i Paris är den goda relationen mellan elev och lärare.

Fredrik

Åk 9, Läsåret 16-17