+33 146 22 31 05

Språkkurser

Svenska Skolan i Paris erbjuder utöver ordinarie språkundervisning även två andra språkkurser:

  • kompletterande svenska för franskspråkiga barn från 6 år med svenska som hemspråk
  • lekisgrupp för svensk-franska barn i 4-5 årsåldern

Kompletterande svenska

Undervisningen vänder sig till barn och ungdomar mellan 6-16 år som minst har en förälder som aktivt talar svenska i hemmet. Undervisningen bidrar till att förstärka och utveckla det svenska språket i både tal och skrift.

Eleverna får, utöver aktiv språkträning, kunskaper om sin kulturella bakgrund vad gäller traditioner, geografi, historia, folk, land, litteratur och muntlig tradition. Även nutida samhällsförhållanden och aktuella händelser behandlas.

Under läsåret firar vi svenska traditioner och eleverna har ett eget lucia-tåg.

Vi deltar i olika arrangemang såsom SUF-OS och läsutmaningen. Dessa arrangeras av SUF (svensk utlandsundervisnings förening) tillsammans med andra utlandsskolor i världen.

Vi har regelbundet utbyte med skolor i Sverige genom brevväxling.

Undervisningen äger rum varje onsdag kl.14.45-16.30 i Svenska Skolans lokaler.

Avgift: 250 €/ termin

Är ni intresserade kontakta Eva Cimino, samordnare kompletterande svenska: eva.cimino@svenskaskolanparis.com

Läsårstider 2017-2018 kompletterande svenska

Lekisgrupp

Lekis vänder sig till svensk-franska barn i 4-5 års ålder som talar svenska med en av sina föräldrar.

På Lekis får barnen möjlighet att träna sig i det svenska språket i samspel med andra. På Lekis träffas vi för att prata, sjunga och leka på svenska. Vi pysslar och gör experiment. Vi firar svenska traditioner och deltar i lucia-tåg tillsammans med eleverna på kompletterande svenska.

Barnen får låna en svensk bok varje gång.

Vi träffas onsdagar klockan 13.30-14.30 i förskolans lokaler på Svenska Skolan.

Avgift: 175€/termin.

Är ni intresserade kontakta Eva Cimino, samordnare för Lekis: eva.cimino@svenskaskolanparis.com

Läsårstider 2017-2018 lekisgruppen

 

 

 

 

 

Läsåret 16 – 17 kompletterande svenska

Vi arbetar i 3 grupper med elever i åldrarna 6-16 år.

Under året har eleverna tränat sig på att uttrycka sig muntligt och skriftligt. Vi har läst och arbetat med läsförståelse. Eleverna har deltagit i SUF-OS och i Läsutmaningen. Vi har arbetat med svenska traditioner och svensk barnkultur.

Vi har deltagit och tävlat i SUF-OS, en idrotts-tävling tillsammans med andra utlandsskolor. I år vann en av eleverna på kompletterande svenska bronsmedalj. Alla elever fick diplom!

 

 

 

 

 

 

 

 

Under läsåret har eleverna brevväxlat med olika skolor i Sverige och förmedlat på svenska hur det är att bo och leva i Paris. I utbyte får vi veta mer om hur det är att gå på svensk skola i Sverige och hur man firar de svenska traditionerna.

Skolavslutning på kompletterande svenska. Vi sjöng för föräldrarna på gården på svenska men även norska,finska,danska och franska. Eleverna fick diplom och sedan sjöng vi allsång tillsammans med föräldrarna. Vi avslutade med att dricka saft och äta kakor som föräldrar och elever bakat.

 

Lekisgruppen hade avslutning med uppträdande för föräldrar och syskon. Barnen sjöng sånger vi tränat under året. Barnen visade upp dansleken “Törnrosa” och avslutningsvis sjöng vi födelsedagssånger för att fira alla som fyllt år. Föräldrarna bjöd efteråt på kakor och chokladbollar.