(+33) 06 83 81 84 20
    

Styrelse

Styrelsen har det yttersta ansvaret för skolan. Styrelsen hanterar ärenden som gäller skolans långsiktiga utveckling och frågor av stor strategisk och/ eller ekonomisk betydelse. Styrelsen har också ett ansvar för kontroll och uppföljning av kvalitet, ekonomi och säkerhet. En av ledamöterna är tillika Skolverkets styrelserepresentant och har bland annat i uppgift att tillse att gällande förordningar efterlevs. Styrelsen inbjuder två gånger om året till föreningsmöte då skolans resultat och verksamhet redovisas samt val till styrelsen förättas. Vanliga frågor rör det som gäller skolans ekonomi och styrning på övergripande nivå.

Vill du veta mer eller ställa en fråga, kontakta styrelseordförande Maria Nilsson, maria.nilsson.paris@gmail.com

Maria Nilsson (ordförande)
Nadia Fontes
Arvid Aasen
Arne Lagerkvist
Åsa Eriksdotter
Einar Berntsson (Skolverkets representant)
Paula Arvidson (personalrepresentant)
Sabine Cervin (personalrepresentant)
Rebecca Lemberger (rektor, adjungerad)