(+33) 06 83 81 84 20
    
 
Styrelse

Styrelsen har det yttersta ansvaret för skolan. Styrelsen hanterar ärenden som gäller skolans långsiktiga utveckling och frågor av stor strategisk och/ eller ekonomisk betydelse. Styrelsen har också ett ansvar för kontroll och uppföljning av kvalitet, ekonomi och säkerhet. En av ledamöterna är tillika Skolverkets styrelserepresentant och har bland annat i uppgift att tillse att gällande förordningar efterlevs. Styrelsen inbjuder två gånger om året till föreningsmöte då skolans resultat och verksamhet redovisas samt val till styrelsen förättas. Vanliga frågor rör det som gäller skolans ekonomi och styrning på övergripande nivå.

Vill du veta mer eller ställa en fråga, kontakta styrelseordförande Maria Nilsson, maria.nilsson.paris@gmail.com eller till en av föräldrarepresentanterna nedan:

Maria Nilsson (ordförande)
Arne Lagerkvist (föräldrarepresentant)
Andreas Palicka (föräldrarepresentant)
Johanna Häggblom (föräldrarepresentant)
Anneli Helgosson (föräldrarepresentant)
May-Linn Aasen (föräldrarepresentant)
Einar Berntsson (Skolverkets representant)
Tilde Jansson (personalrepresentant)
Ebba Sjökvist (personalrepresentant)
Carina Förare (biträdande rektor, adjungerad)
Rebecca Lemberger (rektor, adjungerad)

Skolans förening är en Association 1901 à but non lucratif, vilket innebär att det inte är en vinstdrivande förening utan alla medel går tillbaka till verksamheten.
 
Skolan är en Établissement scolaire privé “hors contrat”, med ett särskilt avtal om att få undervisa på svenska. Det innebär att vi inte följer den franska läroplanen och att vi får bedriva undervisning på svenska.
 
Vi är en godkänd svensk utlandsskola och följer därmed svensk läroplan och skollag, där enstaka undantag kan tillåtas utifrån lokala förutsättningar.