(+33) 06 83 81 84 20
    

GYMNASIET

Gymnasiet

Svenska skolan i Paris (SSP) är en av de fem svenska utlandsskolor som fått regeringens tillstånd att bedriva svensk gymnasieundervisning utomlands. Denna verksamhet startade i SSP:s regi läsåret 2000/2001. Vi är sedan drygt 20 år integrerade i en stor fransk skola, St Dominique, där vi utgör en liten svensk sektion. På Svenska skolan i Paris kan du studera ett eller flera läsår. De elever som går årskurs 1 hos oss är s.k. boendeelever som bor med sina föräldrar på plats. Till årskurs 2 eller 3 kan du söka som s.k. gästelev och bor då i fransk värdfamilj. Det går alltså utmärkt att ta studenten hos oss.

Studier
Gymnasiet på Svenska skolan i Paris följer den svenska läroplanen GY11. Du kan välja mellan tre olika program: det samhällsvetenskapliga, det naturvetenskapliga och det ekonomiska programmet. För dig som är gästelev har vi kontakt med din skola i Sverige. Tillsammans med den “bygger” vi din studieplan så att det fungerar smidigt att återvända till Sverige efter ett läsår hos oss. Vissa kurser som vi inte kan erbjuda kan du ibland läsa påföljande år i Sverige. Vissa kurser kan du eventuellt läsa på distans på egen bekostnad.

Kostnader
Skolavgiften för läsåret 2023-2024 är 15 660 € och anmälningsavgiften* är 200 €. I skolavgiften ingår en trerätters näringsrik skollunch,  läroböcker, studiebesök, skolresa samt utflykter. Alla elever behöver ett buss- och tunnelbanekort, “Carte Imagine-R”, som kostar 430 €. För gästelever tillkommer 8 140 € för inackordering med halvpension i fransk värdfamilj.

Skolavgiften för läsåret 2024-2025 är 16 129 € och anmälningsavgiften* är 200 €. För gästelever tillkommer 8 384 € för inackordering med halvpension i fransk värdfamilj. Buss- och tunnelbanekortet, “Carte Imagine-R” kostar idag 430 €, men RATP kan komma att höja det.

*Anmälningsavgiften inbetalas till konto: ECOLE SUEDOISE PARIS
Bankens namn : Société Génerale  
Adress : Paris Courcelles 17e
IBAN : FR76 3000 3028 4100 1500 4127 630
SWIFT : SOGEFRPP
(
Vid betalning till vårt konto kan det stå ”Lille”. Denna information behöver ni inte ta hänsyn till).

Ansökan och antagning

Vi har ett ansökningsförfarande i två steg:

1. Du söker till gymnasiet genom att klicka på nedanstående länk. Vi behandlar din ansökan så fort den är komplett och vi har erhållit anmälningsavgiften. Vi hör av oss om vi saknar något dokument.

2. Om du går vidare till steg två kallas du till en digital intervju, tillsammans med 3-4 andra sökande. Under april månad får du meddelande om du har blivit antagen, eller inte.

Du är välkommen att maila antagning@svenskaskolanparis.com, om du har frågor.

Kontakta oss för ytterligare information.

Bildspel från gymnasiet 

Film av elever från gymnasiet

Praktik

Under vårterminen gör du en veckas praktik på en fransk arbetsplats. Praktiken ingår som ett realiamoment inom ämnet franska. Under praktiken får du en god inblick i det franska arbetslivet och kunskap om landet och det franska samhället fördjupas ytterligare.

Under praktiken kommer du att använda franskan i autentiska arbetssituationer, och du kommer således att genomgå ett veritabelt språkbad. Vi erbjuder olika typer av praktikplatser, bland annat bagerier, kaféer, restauranger, hotell, bokhandlar och olika butiker. Redovisningen av praktiken sker både på franska och svenska.

Programstruktur

Samhällsvetenskapsprogrammet (med reservation för vissa kurser vi inte kan ge)

Ekonomiprogrammet (med reservation för vissa kurser vi inte kan ge)

Naturvetenskapsprogrammet (med reservation för vissa kurser vi inte kan ge)

Så här arbetar vi

Fransk profil och svensk-franska möten

Undervisningen på gymnasiet är förlagd till den franska skolan Saint Dominique som ligger väster om Paris centrum, i kommunen Neuilly-sur-Seine. Även om de svenska gymnasisterna följer svenska styrdokument är omgivningen helfransk och rika tillfällen ges att få kontakter, prata franska och få en inblick i en vanlig fransk skolas vardag.

Den franska profilen genomsyrar verksamheten. Inom samtliga kurser används Paris, det franska samhället och kulturen som berikande inslag i undervisningen. Vi gör regelbundna studiebesök och många uppgifter och projekt genomförs med Paris och franska språket som bas.

Undervisningen i franska bygger på autentiskt material och vår franska närmiljö används som en naturlig del av undervisningen. Undervisningen i franska erbjuds från och med kursen Franska 1. Oavsett kurs i franska gör franskgrupperna gemensamma projekt med franska språket i centrum. Våra elever lär sig att kommunicera på ett naturligt sätt på franska samtidigt som de lär sig formellt korrekt, skriven franska. Eleverna erbjuds möjligheten att läsa två steg per läsår.

Våra svenska gymnasister har också möjlighet att integreras i en valfri fransk klass en timme i veckan under någon del av läsåret. Syftet är att se hur undervisningen går till och helt enkelt uppleva en fransk klassrumsatmosfär. Våra elever tränar dessutom sin franska med denna integration, som är helt frivillig. Många elever är glada över möjligheten att lära känna förskolebarn, se hur man lär sig franska i en mellanstadieklass eller vara med i filosofiska diskussioner i en fransk avgångsklass!

 

 

 

 

 

 

 

För att uppmärksamma Svenska gymnasiets närvaro i Neuilly och på Saint Dominique, blir skolledningarna på de båda skolorna tillsammans med lärare och svenska, såväl som franska, elever inbjudna till “la Mairie” (stadshuset) där Neuillys borgmästare tar emot. Denna mottagning går av stapeln varje år under höstterminen. Högtidliga tal, presenter, buffé samt mingel står på programmet. I slutet av läsåret bjuds vi in till den Svenska ambassaden i Paris. Där får bl.a. franska elever som utmärkt sig särskilt ett s.k. integrationsdiplom ur den svenske ambassadörens hand.

Sedan flera år tillbaka utvecklas samarbetet mycket positivt mellan våra skolor. Vi har olika typer av aktiviteter där de svenska gymnasisterna får möjlighet att lära känna franska ungdomar. Vi samarbetar med franska klasser inom ramen för olika moment. Framför allt i kursen engelska gör vi gemensamma projekt med franska klasser. Vi gör gemensamma utflykter, svensk-franska aktiviteter och ibland en skolresa tillsammans.

 

 

 

 

 

 

 

Gymnasiets franska profil innebär bland annat:

  • Dubbla poäng under ett läsår i franskämnet (200p)
  • En veckas praktik på en fransk arbetsplats.
  • Regelbundna studiebesök i Paris inom ramen för många kurser.
  • Möjlighet att integreras i en fransk klass en timme i veckan
  • Samarbete med franska gymnasieelever
  • Aktiviteter på vardagar och helger med franska elever
  • Skolresa och utflykter i Paris eller till annan del av Frankrike
  • Undervisning på vår franska samarbetsskola St Dominique (med svensk läroplan)

 

Elever i centrum

Eleverna har möjlighet att påverka sin skolsituation på olika sätt. Förutom en elevkår för eleverna vid vårt svenska gymnasium, utses två representanter från vår skola till det franska gymnasiets elevråd (Conseil de vie lycéenne, CVL).Den svenska elevkårens styrelse fungerar också som kamratstödjare och tar många initiativ till svenska och/eller svensk-franska aktiviteter. Vi utser alltid en svensk-fransk kommitté där både svenska och franska gymnasister föreslår svensk-franska aktiviteter.

Små undervisningsgrupper möjliggör en naturlig daglig dialog mellan elever och lärare.

Varje elev har en egen mentor som fyller flera funktioner. Studiesituationen följs kontinuerligt men mentorn kan också fungera som ett stöd i andra situationer. Varje mentor har cirka 10-20 elever och vid vissa tidpunkter träffas hela mentorsgruppen. Som elev kan man kontakta sin mentor utöver mentorstiden och mentorn har även kontakt med föräldrarna som antingen finns på plats i Paris eller befinner sig i Sverige. Mentorerna tillsammans med värdfamiljsansvarig, skolpsykolog, elevkoordinator och rektor utgör skolans elevhälsoteam.

Vid flera tillfällen per termin har gymnasieeleverna stormöten som genomförs på olika sätt. Ibland kan det handla om information från skolledningen, ibland är det elevkåren som håller i stormötet. Några gånger är stormötena tematiska; t.ex kan före detta elever komma på besök och berätta om “livet efter SSP” och vad tiden på SSP betytt i  fråga om språk-och kulturkompetens. Studieteknik och skolans olika policyplaner kan också vara ett tema.

En förälder har ordet