(+46) 06 83 81 84 20
    

Ansökan gymnasiet

Vill du ansöka till gymnasiet nästa läsår?

Steg 1: Vänligen ladda ner och läs informationen i fliken “Information och riktlinjer” här nedan.
Ladda även ner dokumenten i fliken “Blanketter att skriva ut och skanna” som ska skannas och skicka per epost.

Steg 2: Fyll i nedanstående formulär “Ansökan gymnasiet“.

Steg 3: När du blir antagen fyller du i och skickar in formulären i fliken “Efter antagning” nedan.

 

Insändes senast 15 juni om eleven antagits till SSP:

o   BEKRÄFTELSE FRÅN KOMMUNEN ATT SKOLPENGEN MEDSÄNDS

(med elevens namn, personnummer, belopp samt faktureringsadress till kommunen)

o   KOPIOR AV SENASTE BETYG/UTDRAG UR BETYGSKATALOG

o   KURSUTLÅTANDE FÖR EJ AVSLUTADE KURSER (KU)

o   TVÅ PASSFOTON TILL METROKORT

o   KOPIA PÅ ELEVENS PASS

o   KOPIA PÅ OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING