+33 146 22 31 05

Ansökan gymnasiet

Önskar du ansöka blblblblbaa bla bla…

Steg 1: Vänligen ladda ner och läs information i flikarna här intill. Ladda även ner de dokument som ska printas och skickas per post.
Steg 2: Fyll i nedanstående formulär.
Steg 3: Om/när du blir antagen fyller du i och skickar in formulären i flikarna intill.

 

Länkar till doc

Att bo i värdfamilj

Information och riktlinjer till 2018-19

Svenska gymnasiet på Saint Dominique – information och riktlinjer inför 2018-19

6. Konfidentiell omdömesblankett 2018-19

Insändes senast 15 juni om eleven antagits till SSP:

o   BEKRÄFTELSE FRÅN KOMMUNEN ATT SKOLPENGEN MEDSÄNDS

(med elevens namn, personnummer, belopp samt faktureringsadress till kommunen)

o   KOPIOR AV SENASTE BETYG

o   KURSUTLÅTANDE FÖR EJ AVSLUTADE KURSER (KU)

o   TVÅ PASSFOTON TILL METROKORT

o   KOPIA PÅ ELEVENS PASS

o   KOPIA PÅ OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

o   PÅSKRIVET KONTRAKT RÖRANDE BOENDE I VÄRDFAMILJ