(+33) 06 83 81 84 20
    

FÖRSKOLAN

Förskolan

På vår förskola arbetar vi enligt den svenska läroplanen. Vi vill omsätta dess mål i praktisk handling genom att bland annat lägga tonvikt på fri lek, trygghet och social kompetens. Eftersom vi arbetar enligt svensk pedagogik blir övergången mellan en förskola i de nordiska länderna och vår förskola inte en så stor omställning för barnet. Detta är viktigt eftersom en flytt utomlands är en tillräckligt stor omställning i sig. Förmiddagarna tillbringar vi i ur och skur i vackra Parc Monceau och eftersom vi är en skola mitt i Paris utnyttjar vi staden och dess närområde genom olika utflykter.

Så här arbetar vi

Under året arbetar vi tematiskt. Då väver vi samman både kreativa, språkliga och kulturella ämnen. För att lära behövs hela kroppen. Därför ger vi stort utrymme för rörelse och motorik. Leken har stor betydelse för barnets sociala utveckling. Genom leken väver barnet bland annat in grunden för social samvaro, utvecklar sitt språk, lär sig hantera känslor, får utlopp för tankar och fantasier, tränar konflikthantering med mera.

Ur och skur

Var dag oavsett väderlek tillbringar vi i vår härliga park, Parc Monceau, där barnen genom olika aktiviteter får de bästa förutsättningarna till att leka, skapa och utforska. Då vi är ute i ur och skur har vi kläder efter väder och kan följa naturens förändringar under de olika årstiderna. Vi arbetar mycket med utepedagogik och är inte bara i parken utan åker även på utflykter till olika skogar och parker i och runt om Paris.

Fransk profil

Var förmiddag arbetar vi med utomhuspedagogik i den närbelägna Parc Monceau. Där kommer barnen på ett naturligt sätt i kontakt med franska barn, inte minst med elever från den franska skolan Ecole Active Bilingue. Det franska språket är närvarande på ett naturligt sätt i förskolan. Varje dag sjunger vi franska sånger och leker på franska. Vi flätar in den franska kulturen genom att ha en fransk lärarassistent, arbeta tematiskt med Paris, franska traditioner och studiebesök.

En förälder har ordet

Vi arbetar enligt svenska läroplanen
Kreativitet
Kreativitet
Ute i parken