+33 146 22 31 05

Språkkurser

Svenska Skolan i Paris erbjuder utöver ordinarie språkundervisning även tre andra språkkurser:

  • kompletterande svenska för franskspråkiga barn från 6 år med svenska som hemspråk
  • lekisgrupp för svensk-franska barn i 4-5 årsåldern
  • franska för vuxna med vår infödda fransklärare Isabelle Guibaud

Kompletterande svenska

Undervisningen vänder sig till barn och ungdomar mellan 6-16 år som minst har en förälder som aktivt talar svenska i hemmet. Undervisningen bidrar till att förstärka och utveckla det svenska språket i både tal och skrift.

Eleverna får, utöver aktiv språkträning, kunskaper om sin kulturella bakgrund vad gäller traditioner, geografi, historia, folk, land, litteratur och muntlig tradition. Även nutida samhällsförhållanden och aktuella händelser behandlas.

Under läsåret firar vi svenska traditioner och eleverna har ett eget lucia-tåg.

Vi deltar i olika arrangemang såsom SUF-OS och läsutmaningen. Dessa arrangeras av SUF (svensk utlandsundervisnings förening) tillsammans med andra utlandsskolor i världen.

Vi har regelbundet utbyte med skolor i Sverige genom brevväxling.

Undervisningen äger rum varje onsdag kl.14.45-16.30 i Svenska Skolans lokaler.

Avgift: 250 €/ termin

Är ni intresserade kontakta Eva Cimino, samordnare kompletterande svenska: eva.cimino@svenskaskolanparis.com

 

 

 

 

 

 

 

Lekisgrupp

Lekis vänder sig till svensk-franska barn i 4-5 års ålder som talar svenska med en av sina föräldrar.

På Lekis får barnen möjlighet att träna sig i det svenska språket i samspel med andra. På Lekis träffas vi för att prata, sjunga och leka på svenska. Vi pysslar och gör experiment. Vi firar svenska traditioner och deltar i lucia-tåg tillsammans med eleverna på kompletterande svenska.

Barnen får låna en svensk bok varje gång.

Vi träffas onsdagar klockan 13.30-14.30 i förskolans lokaler på Svenska Skolan.

Avgift: 175€/termin.

Är ni intresserade kontakta Eva Cimino, samordnare för Lekis: eva.cimino@svenskaskolanparis.com

Läsårstider 2016 – 2017 kompletterande svenska och lekisgruppen

Franska för vuxna

Svenska skolan i Paris bedriver franskundervisning för vuxna. Grupperna är små, mellan fem och tio personer. Isabelle Guibaud är vår infödda fransklärare som också arbetar på Svenska Skolans gymnasium. Isabelles pedagogik är mycket uppskattad av såväl nybörjare som fortsättare. Isabelle är duktig på att individualisera och alla ”elever” får det de behöver. Nybörjarkurs: Tisdagar 13.30-15.00 Fortsättningskurs: Onsdagar 09.00-10.30 För anmälan och information, kontakta Marina Rondeau, rektor på tel: +33 146 22 31 05 eller +33 683 81 84 20 eller skicka ett mail till: info@svenskaskolanparis.com Avgiften är 400€ för ett läsår.

Fr vuxna

 

Läsåret 16 – 17 kompletterande svenska

Vi arbetar i 3 grupper med elever i åldrarna 6-16 år.

Under året har eleverna tränat sig på att uttrycka sig muntligt och skriftligt. Vi har läst och arbetat med läsförståelse. Eleverna har deltagit i SUF-OS och i Läsutmaningen. Vi har arbetat med svenska traditioner och svensk barnkultur. Nedan ser ni bilder från vårt lucia-tåg i kyrkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har deltagit och tävlat i SUF-OS, en idrotts-tävling tillsammans med andra utlandsskolor. I år vann en av eleverna på kompletterande svenska bronsmedalj. Alla elever fick diplom!

 

 

 

 

 

 

 

 

Under läsåret har eleverna brevväxlat med olika skolor i Sverige och förmedlat på svenska hur det är att bo och leva i Paris. I utbyte får vi veta mer om hur det är att gå på svensk skola i Sverige och hur man firar de svenska traditionerna.