+33 146 22 31 05

Styrelse

Styrelsen har det yttersta ansvaret för skolan. Styrelsen hanterar ärenden som gäller skolans långsiktiga utveckling och frågor av stor strategisk och/ eller ekonomisk betydelse. Styrelsen har också ett ansvar för kontroll och uppföljning av kvalitet, ekonomi och säkerhet. En av ledamöterna är tillika Skolverkets styrelserepresentant och har bland annat i uppgift att tillse att gällande förordningar efterlevs. Styrelsen inbjuder två gånger om året till föreningsmöte då skolans resultat och verksamhet redovisas samt val till styrelsen förättas. Vanliga frågor rör det som gäller skolans ekonomi och styrning på övergripande nivå.

Vill du veta mer eller ställa en fråga, kontakta styrelseordförande Kristina Rudin, kristina.rudin@gmail.com

Kristina Rudin (ordförande)
Fredrik Witzthum
Rose-Marie Andersson
Sara Arenius Spång
Hanna Cederskog
Andreas Jonsson (personalrepresentant)
Maria Frigo (personalrepresentant)
Marina Rondeau (rektor, adjungerad)
Karin Gadelii (tf rektor, adjungerad)

Presentation av styrelsemedlemmarna