(+33) 06 83 81 84 20
    

En strålande vacker junidag gjorde eleverna i årskurs 2 – 9 en bussresa till Guédelon i Bourgogne.
Guédelon är ett slott som börjades byggas 1997 och beräknas vara färdigt år 2025. Det byggs på medeltida vis, med gamla metoder och material från platsen. Inga moderna hjälpmedel får användas, utom viss säkerhetsutrustning. Under den en och en halv timme långa guidningen fick vi inblick i hur ett medeltida slott konstrueras, feodalsamhällets framväxt och det vardagliga livet på medeltiden.
Efter lunch och en stund på egen hand var det dags att pröva  på ett av de yrken som tillhörde byggandet på medeltiden. Det var “tailleur de pierre”, stenhuggaren. Vi fick varsin sten på vilken vi skulle hugga ut en form som vi själv fick välja. Efter en intensiv timme, vi var ju alla nybörjare, hade alla en mer eller mindre färdig sten att ta med i bagaget.
Därefter var det dags att påbörja återresan till Paris. Tre timmar i buss kan kännas långt, men tillsammans med glada och sjungande kamrater är det inte så farligt!