(+33) 06 83 81 84 20
    

Moi Léon – en soldat från Neuilly under Första Världskriget

För att uppmärksamma vapenstilleståndet efter Första Världskriget besökte högstadiet utställningen Moi Léon i Neuilly. Utställningen åskådliggjorde kriget så som det upplevdes vid fronten av den fiktiva soldaten Léon från Neuilly.  Eleverna hade före besöket lärt sig om kriget på lektionerna i SO och franska.