(+33) 06 83 81 84 20
    

Åk 4-6 arbetar med ett vattentema utifrån ett geografiskt perspektiv där de bl.a. jämför hur det är att bo ett land där det inte är självklart med rent dricksvatten, rinnande vatten inomhus och toalett. Vi försöker också ta reda på orsakerna till att det är så ojämlika levnadsvillkor och varför det finns så mycket vatten på vissa ställen och knappt något alls på andra.

Vårt nästa projekt heter Vår stad 2030 och är ämnesövergripande, där vi kommer att lära oss om flera av de globala målen. Året är 2030 och de globala målen är uppnådda! Hur gjorde vi för att nå dit? Eleverna ska utifrån fältstudier i närområdet komma på lösningar. Vi besökte Michels stadsträdgård.