(+33) 06 83 81 84 20
    

F-3:an har under några veckor arbetat med temat ”Energi” ur olika perspektiv. Det har handlat om olika energikällor, hur elektricitet skapas och används. Vi har läst om Alessandro Volta när han presenterade sin uppfinning, stapelbatteriet, för Napoleon. Vi har experimenterat och gjort fruktbatterier med hjälp av potatisar och citroner. Eleverna har också fått skapa egna strömkretsar som de fått teckna ner med hjälp av symboler för strömkälla, strömbrytare, lampa etc. Vi har pratat om säkerheten när det gäller användandet av elektricitet och diskuterat fördelar och nackdelar när det gäller olika energikällor ur miljösynpunkt.