+33 146 22 31 05
    

16 mars besökte gruppen som bestod av högstadieelever och gymnasieelever som läser kursen Kemi 2, läkemedelsföretog “Sanofi”. En guide berättade för gruppen hur tillverkas läkemedel och visade kemi-och biologi laboratorier och simuleringsrum, där kunde man med hjälp av 3D-glasögon se hur synteserar man nya mediciner.