(+33) 06 83 81 84 20
    

Terminen startade med ett arbete om FN och mänskliga rättigheter. I diskussionerna som följde i klassrummet kom eleverna med förslaget att klassen skulle göra en insamling för människor som är i behov av hjälp. Detta resulterade i att vi beslöt oss för att verkligen göra något och att inte bara diskutera det. Efter lite planerande började ett intensivt arbete med att tillverka armband och nyckelringar. Dessa produkter hoppades vi skulle kunna inbringa pengar som sedan skulle kunna gå till den flyktingverksamhet som kyrkan bedriver. Försäljningen blev en succé och eleverna 4-6:an har all anledning att vara stolta över sitt arbete och engagemang.