(+33) 06 83 81 84 20
    

Lärare och föräldrar hade möte om skolans franska profil på torsdagen den 29 januari. Syftet var att skolan skulle berätta hur vi arbetar med den franska profilen och föräldrarna skulle få möjlighet att komma med idéer och förmedla sina förväntningar.

Marina började med att berätta vad styrelsen och lärarna har skrivit i utvecklingsplanen som utarbetades läsåret 13-14. Därefter gav lärarna konkreta exempel på vad varje stadium gör.

Till slut satt vi gruppvis och diskuterade. Protokoll fördes och Marina kommer nu sammanställa detta och skicka ut till alla föräldrar och lärare. Vi hoppas att detta möte ska leda till att skolans franska profil förstärks och blir tydligare.

 

Fransk pr sida3Fransk pr sida2