(+33) 06 83 81 84 20
    

4-6:an, högstadiet och kursen samhällsklass 1 på gymnasiet har arbetat med ett gemensamt projekt under några veckor: Vår stad 2030, där eleverna har fått komma med förslag på en hållbar framtid i staden. Hur ser det ut i staden? Hur bor och lever vi år 2030? De har fått lära sig mer om social och ekologisk hållbarhet i staden och de har i fältstudier tittat närmare på en utvald del av ett kvarter i Paris för att komma på lösningar till en hållbar stad. Det hela mynnade ut i en utställning och ett rådslag där de i åldersblandade grupper diskuterade de olika förslagen på lösningar. En person från Världsnaturfonden, WWF Sverige, Gitte Jutvik Guterstam, var inbjuden och deltog i rådslaget. Ett stort tack till alla engagerade elever och till de samarbetande lärarna Kristina Thunberg och Åsa Killander Kühler för ett intressant och åldersövergripande projekt!