(+33) 06 83 81 84 20
    

I kursplanen för högstadiet ingår den industriella revolutionen och dess påverkan på individer och samhälle. I Paris är det lätt att studera detta på plats.

hgst-hi