(+33) 06 83 81 84 20
    

Onsdagen den 7 mars besökte vi på högstadiet muséet Arts et Métiers för att särskilt studera utställningen om människans behov av att kunna mäta sin omvärld på olika sätt. Utställningen innehöll spännande föremål som har använts för att mäta historiskt, men också moderna högteknologiska instrument. Eleverna fick också var sin uppgift då de särskilt skulle studera en måttenhet som finns definierad i SI (Franska Système international d’unités). Muséet erbjöd en hel del annat spännande som äldre flygplan och bilar. Vi avslutade vårt besök med att få en visning av Foucaultpendeln.