(+33) 06 83 81 84 20
    

Migration i EU och världen debatteras lika intensivt i Frankrike som i Sverige. När högstadiet arbetade med detta åkte vi till ett av Paris alla muséer, Migrationsmuséet. Muséet började en gång på 1930-talet som ett museum över det koloniala Frankrike och på utsidan finns det en gigantisk fris över livet i kolonierna, som vi tolkade.