(+33) 06 83 81 84 20
    

I kollegialt lärande öppnar lärarna dörrarna till klassrummen. De tar hjälp av sina kollegor för att få syn på vad de gör och inte gör i undervisningen, hur elevernas lärande påverkas, granskar det kritiskt och funderar tillsammans på hur lektionerna kan utvecklas. Det blir en form av kompetensutveckling som sker kontinuerligt i den egna skolan, med de egna eleverna och med hjälp av arbetskamraterna.

Pernilla Nilsson är verksam på Högskolan i Halmstad, och är Professor i Naturvetenskapernas didaktik. Pernilla deltog i den grupp under Skolverket som skrev de naturvetenskapliga kursplanerna för Lgr11. Hon deltog också i framtagandet av de nationella proven för åk 9 i naturvetenskap och sitter med i referensgruppen för TIMSS. Sedan hon startade sin forskarutbildning 2003 har hon forskat på undervisning och lärande i naturvetenskap från förskola till högstadium och olika former av praktiknära forskning och klassrumsstudier om t.ex. formativ bedömning. Hon arbetar i sin forskning med lärares kollegiala lärande där man t.ex. genom metoden Learning Study ger lärare möjlighet att studera och reflektera över sin egen praktik. Bland annat har hon skrivit en bok ”Att se helheter i undervisningen” som utges av Skolverket.

Fredagen den 23/1 förläste Pernilla om möjligheter och utmaningar i lärares praktik samt grunderna i kollegialt lärande och Learning Study.

Fortbildn sida1Fortbildn sida