(+33) 06 83 81 84 20
    

I 4-6:an har eleverna arbetat med olika tidsepoker och att få arbeta kreativt i kombination med det teoretiska ger en extra dimension till lärandet. Engagemanget har varit stort och eleverna har varit sprudlande aktiva under arbetets gång. Åk 4 har byggt en medeltidsstad och Åk 6 har gjort tittskåp som illustrationer till olika miljöer från tiden 1700 -1800-tal.