(+33) 06 83 81 84 20
    

Det har blivit en tradition att våra gymnasister välkomnas till Neuilly och St Dominique på ”La Mairie de Neuilly” varje år! Det blev en högtidlig start med välkomsttal av M. Fromentin, borgmästare i Neuilly, M. Gavat, rektor på St Dominique och Martin Rahm från Svenska ambassaden i Paris. Samtliga underströk vikten av vårt europeiska samarbete, att våra ungdomar breddar sina referensramar och får kulturkompetens. Tacktal hölls av Karin Gadelii, rektor på gymnasiet och även av två gymnasister, Astrid Linder från SSP och Léona Bernard från St Do.

Nytt för i år är ett nytt faddersystem där över 50 franska gymnasister har anmält sig för att vara faddrar till de svenska gästeleverna! Faddrarna fanns också på plats under mottagningen.

Sedan vidtog mingel med samtal och tilltugg!

 

La MairieLa Mairie3LA Mairie1

 

 

 

 

 

La Mairie10La Mairie4La Mairie5