+33 146 22 31 05
    

Högstadieeleverna har arbetat med projektet “Miljögifter” i No. Målet med projektet var att elevrna skulle reflektera över var miljögifter finns, hur de påverkar miljön och hur man åtgärdar miljögifternas påverkan på naturen.