(+33) 06 83 81 84 20
    

Högstadieeleverna har arbetat med projektet “Miljögifter” i No. Målet med projektet var att elevrna skulle reflektera över var miljögifter finns, hur de påverkar miljön och hur man åtgärdar miljögifternas påverkan på naturen.