(+33) 06 83 81 84 20
    

Skolan är igång igen och för 4-6:ans del har det inneburet mycket nytt, dels har elever slutat och flyttat till Sverige och dels har två nya elever, Astrid i åk 6 och Charlotte i åk 4 börjat. Dessutom har de fått ny lärare. Vi har därför lagt en hel del tid på att lära känna varandra i gruppen men även den andra klassen F-3. Den första idrottslektionen hade klasserna gemensamt i klassblandade grupper och lekte gruppstärkande lekar.

4-6:an är en liten klass med sex elever men som nu har fått tillökning av åk 3 ett par dagar i veckan då deras lärare är sjukskriven några veckor. Det ser vi som en tillgång och försöker utnyttja den situationen och föra diskussioner i större grupp då det finns fler som kan komma med synpunkter och infallsvinklar. Vi ser fram emot ett lärorikt och spännande läsår tillsammans.