(+33) 06 83 81 84 20
    

Marina ger alla grupper olika värdegrundsord under läsåret. Det första var ”jämställdhet” som redovisades i slutet av november. Mellanstadiet visade en film de hade gjort med intervjuer. F-3 hade tillverkat en fin plansch och förskolan visade upp sitt collage med fiskar och vattentema: ”vi är alla olika fiskar, men i denna förskola simmar vi tillsammans”.