(+33) 06 83 81 84 20
    

Eleverna från åk 4-gy har fått lyssna på Andreas Jonsson om tolerans och attityder. Andreas är känd i Sverige som ”Sveriges främsta talare inom attityd och självkänsla”. Han pratar bl.a. om hur olikheter berikar och hur vi genom att se möjligheter och lyssna till varandra kan få ökad förståelse och respekt för varandra. Vi kommer att arbeta i alla grupper med värdegrundsövningar utifrån hans bok under hela läsåret. Andreas Jonsson kommer tillbaka i april för uppföljning med både elever och lärare.