(+33) 06 83 81 84 20
    

Under vecka 43 fokuserade högstadiet på frågor kring studie- och yrkesorientering. Eleverna fick träffa yrkesverksamma som berättade om sina tidigare studier och sina arbeten. Vi gjorde också studiebesök hos en designer och fick där se hur det kan fungera i en ateljé och hur den kreativa processen går till. I slutet av veckan fick vi även besök av en universitetsstudent som tidigare varit elev på SSP. Under lektionerna i svenska fick eleverna träna sig på att skriva CV och personligt brev samt fundera kring hur en anställningsintervju kan gå till. Projektet avslutades med en uppsats där eleverna reflekterar över sitt framtida yrkesliv. Veckan var mycket uppskattad och det väcktes många frågor hos oss alla!