(+33) 06 83 81 84 20
    

Tidningen Sverigekontakt ges ut av Riksföreningen Sverigekontakt som har medlemmar över hela världen som talar svenska och är intresserade av Sverige, svenskt språk och svensk kultur. Föreningen är en ideell organisation med ursprungligt ändamål att hjälpa svenskar och svenskättlingar i utlandet attbevara kontakten med det gamla landet. Numera är verksamheten framför allt inriktad på att främjadet svenska språket i världen. Lars Bergman och Eva Hedencrona var med när åtta utlandsskolor samlades i Paris för den årliga nätverkskonferensen. Se s. 6-7.

1404