(+33) 06 83 81 84 20
    

Vellingeposten

Skolan ger möjlighet till unika erfarenheter. För Sundsgymnasiet är det viktigt att ta sig ut i världen. Det visar sig på olika plan, men främst vid skolans möjligheter att studera utomlands. Läs... Läs vidare

Tidningen Sverigekontakt

Tidningen Sverigekontakt ges ut av Riksföreningen Sverigekontakt som har medlemmar över hela världen som talar svenska och är intresserade av Sverige, svenskt språk och svensk kultur. Föreningen är en ideell organisation med ursprungligt ändamål att hjälpa svenskar... Läs vidare

Magasinet SMUL

SMUL är en tidning om “Svenska som Modersmål i Utlandet”. De har uppmärksammat Svenska Skolan i Paris i senaste numret! Läs artikeln: MagasinetSMULs.37-40 Läs vidare

Pariskonferens

Årets nätverkskonferens för utlandsskolor i ”Mellaneuropa” genomfördes 25-28 september i Paris. Läs artikeln: Pariskonferens sept. 2014 Läs vidare