(+33) 06 83 81 84 20
    
Skolan ger möjlighet till unika erfarenheter. För Sundsgymnasiet är det viktigt att ta sig ut i världen. Det visar sig på olika plan, men främst vid skolans möjligheter att studera utomlands. Läs vidare