(+33) 06 83 81 84 20
    

Yrkesvecka på högstadiet

Under vecka 43 fokuserade högstadiet på frågor kring studie- och yrkesorientering. Eleverna fick träffa yrkesverksamma som berättade om sina tidigare studier och sina arbeten. Vi gjorde också studiebesök hos en designer och fick där se hur det kan fungera i en ateljé... Läs vidare

Globala målen i förskolan

Förskolan arbetar med ett vattenprojekt. Syftet är att ge barnen en förståelse för vad vatten är, tillgång till vatten, vatten i vår närmiljö, i världen o.s.v. Vi gör olika experiment och projekt kring vatten. En utflykt till akvariet i Paris är inplanerad.  ... Läs vidare

Vattenprojekt

F-3 har arbetat med vatten. De har undersökt vilka föremål som flyter resp. sjunker. De har talat om var man kan finna vatten.  De har samlat vattenord, samt talat om livet i havet och vilka konsekvenser det blir om vi förorenar hav och sjöar. Treorna har deltagit i... Läs vidare

Arbete med de Globala målen

Åk 4-6 arbetar med ett vattentema utifrån ett geografiskt perspektiv där de bl.a. jämför hur det är att bo ett land där det inte är självklart med rent dricksvatten, rinnande vatten inomhus och toalett. Vi försöker också ta reda på orsakerna till att det är så... Läs vidare

Hälsoprojekt på gy

Vi har arbetat med tema stress och stresshantering som ett samarbetsprojekt mellan kursen Idrott och hälsa, psykologi och svenska. På våra frivilliga helgaktiviteter har vi erbjudit våra elever att delta i promenader, cross training eller yogapass.    ... Läs vidare