(+33) 06 83 81 84 20
    

16 mars besökte gruppen som bestod av högstadieelever och gymnasieelever som läser kursen Kemi 2, läkemedelsföretog “Sanofi”. En guide berättade för gruppen hur tillverkas läkemedel och visade kemi-och biologi laboratorier och simuleringsrum, där kunde man med hjälp av 3D-glasögon se hur synteserar man nya mediciner.