(+33) 06 83 81 84 20
    

På tisdagskvällen föreläste Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute, men anledning av att klimatkonferensen COP21 just inletts i Paris. Våra elever fick en engagerad och kunnig inblick i möjligheterna, och problemen, som klimatdeltagarna har framför sig. Eleverna ställde initierade frågor och fick bra svar.

KlimatkonfKlimatkonf1Klimatkonf2Klimatkonf3