(+33) 06 83 81 84 20
    

Arbetsområdet om Islam inleddes med ett besök  på Paris äldsta moské, där eleverna fick lyssna på berättelsen om Muhammed och även ta del av ett par kvinnors beskrivningar av deras identitet som muslim, hur det är att leva som muslim i ett sekulärt samhälle vad gäller religionsfriheten i Sverige men även laïcité i Frankrike, samt deras relation till slöjan.