+33 146 22 31 05

specialpedagogisk-tidskr-3-13En artikel om Svenska Skolan fanns i nummer 3-2013 av Specialpedagogiska tidskriften.